Отвъд свободата – Нисаргадатта Махарадж

Отвъд свободата – Нисаргадатта Махарадж

Излезе преводът ни на беседите на известния философ от школата на Адвайта ВедантаНисаргадатта Махарадж.

„Любовта ми казва, че съм всичко,
мъдростта ми казва, че съм нищо,
и между двете моят живот тече.“

„Когато не искаш нищо от света, нито от Бог;
когато не искаш нищо, не търсиш нищо и не очакваш нищо,
тогава Върховното състояние ще те намери неочаквано и неканено.“

За първи път представяме на български език словата на мумбайския мъдрец Нисаргадатта Махарадж, записани от неговия преводач С. К. Мулларпаттан през последните две години от живота му. Махарадж посрещал своите слушатели на ежeдневни беседи в скромната си стаичка в Мумбай в периода между 1951-1981 г. Постепенно стаичката се превръща, както сам Махарадж се изразява, в гара. Слушателите, идващи от цял свят, можели да останат до десетина дни (достатъчно време, че да получиш всичко, което ти е нужно) и след това трябвало да отстъпят място на новодошлите. Въпреки че формално принадлежи към традицията на адвайта веданта и джнана йога, в своите беседи Махардж разкрива спонтанно недвойствената истина, идваща от непосредственото преживяване на автентичния Аз, а не изразява толкова рефлексии върху свещените текстове. Стилът на Нисаргадатта напомня на старите дзен майстори – рязък и безмилостен – сякаш с едно движение на меча разсича обвивката и достига есенцията.

„Отвъд свободата“ е книга за всички, които търсят истината отвъд религиозни доктрини, философски спекулации, културно обусловени системи от вярвания, социални догми, готови да скочат в безкрайната бездна на необятното… Аз.

Leave a Reply

Close Menu