Представяне на “Прах от нозете” в София

“Никога не е загуба на време да научиш как другите са си загубили времето”, казва Ерик Уайнър. Благодарим на всички, които дойдоха напук на дъжда да “позагубят” времето си с нас и да научат как сме си го губили ние през последните месеци.

Благодарим на ИК Жанет 45 и Манол Пейков за радостта, с която ни дариха с издаването на втора наша книга в Индийската поредица, на Невена Дишлиева за чудесното представяне, на Клуб “Приятели на Индия” за осъществяването на събитието, не на последно място – на Люба Халева за прекрасната работа по корицата и на Христо Карастоянов за подкрепата и напътствията в процеса на редактиране, както и на всички други от екипа, които допринесоха за това книгата да види бял свят.Leave a Reply

Close Menu