“Ведическа Индия: мит и саможертва”

“Ведическа Индия: мит и саможертва”

Имам радостта да представя на вниманието на всички любители на древните източни традиции резултата от тригодишните ми усилия като докторант. Темата на изследването е свързана с онези неща, които винаги са ме вълнували – ведическите митове, ритуалите, връзката човек-космос. Тук обаче ги разглеждам през призмата на мотива за саможертвата. Саможертвата не само в нейния алегоричен смисъл на себеотрицание (защото не може да има общество там, където цари себичност), но и в по-първичното ѝбуквално значение на самопожертване или себепринасяне, което с времето придобива символично-метафоричен характер.

В тази монография, която се явява един по-лек и преработен вариант на дисертационния труд, правя скромен опит да дам отговор на някои научни проблеми, сред които:

 • Какъв е смисълът на ведическия ритуал?
 • Как и защо жертвоприношението изцелява вселената от нейните несъвършенства?
 • Как ритуалите пресъздават мотива за самопожертващия се бог?
 • Има ли текстови доказателства за практики на самоналожена смърт?
 • Какво предписва традицията във връзка със самоубийството?
 • Имало ли е човешки жертвоприношения в Древна Индия?
 • Какъв е случаят със самозапалването на аскета Каланос от времето на Александър Македонски?
 • Какви са представите на индоариите за задгробния живот и какво е било отношението им към смъртта?
 • В каква конкурентна среда възниква учението за прераждането и има ли връзка с жертвоприношението?
 • Къде е пресечната точка между ритуалното насилие и ненасилието ахимса?
 • Каква е ролята на жертвоприношението във възникването на аскетизма и вегетарианството в Индия?

Признателен съм на всички замесени в осъществяването на това изследване.
Не мога да не започна с научния си ръководител проф. д-р Милена Братоева, чиито насоки и предложения по структурирането на материала бяха от огромно значение за крайния резултат; на подкрепата и разговорите с доц. д-р Гергана Русева, която винаги е знаела как да насърчава младите кадри да дерзаят напред; на оценяващата комисия, която препоръча отпечатването на този труд – специалистите в областта на древните цивилизации проф. д-р Иван Маразов и доц. д-р Татяна Шалганова, доц. д-р Теодор Леков.
Не мога да не отчета заслугите на проф. д-р Татяна Евтимова, която беше един от първите читатели на текста и която със своята езикова ерудиция помогна за неговото стилово оформление.

Не на последно място съм благодарен на професионализма на Любен Козарев и на безупречната екипна работа на Издателство “Изток-Запад”.

Книгата вече е по книжарниците. Може да направите своя pre-order с 20 % отстъпка тук:
https://iztok-zapad.eu/vedicheska-indiya

Leave a Reply

Close Menu